Farklı Kültürlerde Renklerin İfade Ettiği Anlamlar

Renklerin insanların yaşantısında önemli bir yeri vardır. Kimi zaman bir yeri, kimi zaman yaşadığınız bir anıyı, kimi zaman da sahip olduğunuz değerlerinizi yansıtır ve gün içerisinde nasıl hissettiğinize bile yön verir. Farklı renkler insanlar için farklı anlamlar ifade ettiği gibi, farklı kültürler üzerinde de renklerin farklı algılanışları ve kullanışları vardır. Çünkü renkler yıllar boyunca farklı kültürleri ve inanışları, duyguları ve farklı zaman dilimlerini sembolize etmiştir. Bu sebepten, her daim kullanılan renkler büyük anlam ifade ediyor. Peki, renkler farklı kültürler için anlam olarak neyi ifade eder? İşte belli başlı renkler, kültürler ve insanlar için ifade ettiği anlamlar…

Kırmızı

kirmizi

Hint kültürü içerisinde Kırmızı güç anlamı içerdiği kadar farklı birçok anlamı da içinde barındırır. Korku ve ateşin simgesi olmasının yanı sıra sağlık ve güç, saflık, verimlilik, baştan çıkarma, aşk ve güzellik anlamlarını yansıtır. Kırmızı belli zaman dilimi ve yer içerisinde var olan bir kişinin hayatını temsil eder ve bu bir kadının evli olduğunun göstergesidir. Evli olan bir kadın, eline yaktığı kırmızı kınadan ve saçının teline sürdüğü kırmızı pudradan (Sindoor) anlaşılır. Güney Afrika’da yas olduğu zaman kırmızı renk kullanılır. Aynı zamanda bayraklarında var olan kırmızı renk şiddet ve kurban edilmeyi sembolize eder ve bu kurban edilen kişi de bağımsızlığı için mücadele etmiş olandır. Tayland geleneğine göre haftanın her günü belli bir renk için ayrılır. Kırmızı, Pazar günü sembolüdür ve o gün doğan Suyra adında bir Güneş Tanrısı’yla ilişkilendirilir. Taylandlı insanlar her yıl Suyra’nın doğduğu gün kırmızı giyerek ona olan saygılarını yansıtırlar. Çin kültüründe kırmızı geleneksel olarak yeni yıl zamanı giyilir bunun yanı sıra cenazeler ve düğün boyunca da kırmızı renk kıyafetler giyilmesi tercih edilir. Kırmızı aynı zamanda kutlamayı temsil eder ve anlam olarak insanlara şans, mutluluk, aitlik ve uzun bir ömür getirdiğine inanılır. Türk kültüründe kırmızı renk canlılık, hareketlilik, güç, azim ve bağımsızlığın simgesi olarak yer alır.

Sarı

sari

Sarı renk birçok insan için neşeli ve samimi bir anlam ifade etmesinin yanı sıra sürpriz bir şekilde birçok kültür için de karanlık bir anlam taşımaktadır. Fransa’yı örnek olarak değerlendirecek olursak; sarı renk kıskançlık, ihanet, zayıflık ve tezatlığı ifade eder. Aynı zamanda Almanya’da da sarı renk kıskançlığı temsil eder. Ayrıca sarı, Amerikan halkı içerisinde yüksek rütbeye sahip olan insanlar için ayrılmış yerlerde bulunur. Çünkü sarı renk altınla benzerlik gösterir ve altın; para, başarı ve nitelikle ilişkilendirilir. Yine Mısır kültüründe de sarı altınla benzerlik gösterir ve altın yaygın olarak mumya ve onların mezarlarını boyamakta kullanılır; onları ölümden sonraki yaşama göndermeden önce matemin bir sembolüdür. Japon kültüründe sarı, 1357 yılında meydana gelen Kraliyet Savaşlarından bu yana cesaret, zenginlik ve nezaketin simgesidir. Bu süre boyunca savaşçılar kıyafetlerinde sarı kasımpatı kullanır; bu da Japonya’daki hükümdarları ve kraliyet ailesini temsil eder ve onların cesaretlerinin bir nişanesi olarak adlandırılır. Tayland kültürünün bu konuda şanlı olduğunu düşünürsek sarı renk onlar için şansı simgeler ve pazartesi günü sarı renk için ayrılır. Bunun yanı sıra bu rengin haftanın en önemli başlangıcı olduğu düşünülür, çünkü bu renk onlar için Tayland Kralı Bhumibol’u temsil eder. Birçok Taylandlı Pazartesi günleri sarı giyer ve bazı okullardaki öğretmenler Aralık ayının ilk haftası boyunca yine sarı giyinir. Türk kültüründe sarı renk denildiği zaman akla ilk gelen altın olur. Aynı zamanda Türklerde sarı renk pratiklik ve Dünya Merkezi’nin sembolü olarak da benimsenir.

Mavi

mavi

Depresyondan güven duygusuna kadar dünyada var olan herhangi bir renkten daha çok anlam taşır. Batı kültüründe Mavi yaygın olarak melankolik duyguların simgesi ile ilişkilendirilir. Yani yatıştırıcı ve huzur veren bir yapısı olduğuna inanılan mavi renk; güven, otorite ve emniyetin simgesidir. Bunun sebebi olarak bazı bankaların mavi rengi kullanmalarını düşünebilirsiniz. Mavi aynı zamanda maskülenliğin ve Çin kültüründe mavi kız bebeklerin sembolü iken normalde dünya üzerinde erkek bebeklerin sembolü olarak bilinir. Orta Doğu Ülkeleri’nde mavi renk; güven ve korumanın, cennetin, ruhaniliğin ve ölümsüzlüğün sembolü olarak yansıtılır. Mavi birçok inanışla ilişkilendirilir. Örneğin Latin Amerika Ülkeleri’nde, Katolik nüfus çok yoğundur; bu kültürlerde mavi,umudun ve sağlığın bir sembolü olarak adlandırılır. Musevilikte ilahiyat ve kutsiyet mavi renkle şekillenmiştir. Eski Türk kaynaklarında yer alan Gök Tanrı inancından dolayı Türkler için de mavi rengin önemi oldukça büyük… O devirde sonsuz bir güç ve kudret kaynağı olduğu için mavi, Türk kültüründe de saygı duyulan bir renk…

Yeşil

yesil

Yeşil renk dünyanın birçok yerinde ortak bir anlama sahip… Doğa, ekoloji, çevresel farkındalık, ordu ve trafik ışığı… Yeşil, Batı kültüründe yaz, para, ferahlık, kıskançlık, aç gözlülük ve tecrübesizliğin simgesi olarak bilinirken aynı zamanda yılbaşında kırmızı ile kombin edilerek kullanılır. Takma adı “The Emerald Isle” olarak bilinen kırsal bölgenin çekici rengi yeşil; İrlanda’nın Ulusal rengi. Şans getirdiğine inanılan İrlanda cücesi ve 4 yapraklı yoncanın da rengi yeşil… Birçok Asya ve Doğu kültüründe yeşil yeni ve sonsuz yaşam, yeni bir başlangıç, verimlilik, gençlik, sağlık ve bollukla ilişkilendirilir. 19.yüzyılda Meksika, İspanya’dan ayrılıp bağımsızlığını kazanmasının ardından yeşil rengi bağımsızlığı temsil ettiği için bayrağında yansıtmayı tercih etmiş. Buna karşınbirçok Güney Amerika kültürüne sahip ülkede zengin ormanlık alanları ve ölümü sembolize eder. Yeşil renk Türk kültüründe gençliği ve yenilenmeyi simgeler. Aynı zamanda tabiatın da rengi…

 

Mor

mor

Doğu ve Batı kültürüne sahip birçok ülkede Mor renk; sadakat, zenginlik, güç, ayrıcalıklı olma ve üne kavuşma anlamında yaygın olarak kullanıldığı bilinir. Yüzyıllar boyunca oldukça seyrek de olsa mor renk vardı ve üretimi oldukça zordu. Çünkü mor renk deniz salyangozlarından elde edilirdi. Sonuç olarak o zamanlarda mor kıyafetler oldukça pahalıydı, krallar ve kraliçeler ile diğer sosyal sınıfa mensup kişiler için bir statü sembolü oldu. Siyah birçok kültürde ölümün ve matemin geleneksel rengidir; mor da İngiltere ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkelerinde aynı anlamı yansıtır. Tayland ve Brezilya’da çok sevdiğiniz bir kişinin yasını tutarken cenaze törenlerinde âdete göre mor giyilir. Aynı zamanda Brezilya kültüründe cenazede mor giyildiği zaman ölen kişinin şansız olduğuna inanılır. Amerika Birleşik Devletleri’nde mor; şeref ve cesaretin sembolü olarak adlandırılır ve “Purple Heart” dedikleri Mor Kalbi temsil eder.

Turuncu

turuncu

Batı kültüründe Turuncu, heyecan ve eğlencenin rengi olarak tanımlanır. Meraklılığı, yeni şeyler denemeyi ve yaratıcılığı temsil eder. Birçok ülkede turuncu renk sağlığın simgesidir. Hollanda’da geleneksel bir renktir ve Hollandalı Kraliyet Ailesi’ni temsil eder. Ama birçok Orta Doğu ülkesinde ise -örneğin Mısır’da- turuncu, matem ile ilişkilendirilir. Japon ve Çin kültüründe turuncu renk cesareti, mutluluğu, aşkı ve sağlığı ifade eder. Hint kültüründe ise ateşin sembolüdür. Ukrayna’da gücün ve cesaretin sembolüdür.

Pembe

pembe

Batı kültüründe geniş bir yelpaze içerisinde kabul gören Pembe, dişiliği, aşkı, romantizmi, şefkati, duyarlılığı ve yeni doğmuş kız bebeklerini ifade eder. Birçok Doğu kültüründe de pembe bu anlamlarla ilişkilendirilir ancak her kültür için bu ifadelere başvurulmaz. Japonya’da pembe kadınlardan çok erkeklerle ilişkilendirilir ama buna rağmen her iki cinsiyetteki kişilerinde tercih ettiği bir renktir. Pembe renk Kore’de güveni sembolize ederken Latin Amerika’da ise mimari yapıyı simgeler. Uzun yıllar pembe Çin kültüründe kategorize edilmediği ve Batı kültürünün giderek artan etkisinden dolayı Çince’de “Foreign Color-Yabancı Renk” olarak çevrilmiş. Genellikle pembe rengin zihinsel bir uyarıcı olduğu vurgulanır. Şiddeti azalttığı insanları sakin ve kontrollü olmaya yönlendirdiği dile getirilir. Bu yüzden birçok hapishanenin hücreleri pembedir.

1 Comment

  1. BiletallBlog

    Kırmızı rengi tercih eden insanlar, hırslı ve iştahlı insanlardır. Gücü ellerinde tutmaktan ve insanlar üzerinde hakimiyet kurmaktan hoşlanırlar. Eğer gideceğiniz bir ortamda dikkat çekmek ve göze çarpmak istiyorsanız kırmızı renkte bir elbise sizin için doğru bir seçenek olabilir.

Yazı Hakkında Düşündüklerinizi Yazın