Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamınca Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. KVKK hükümlerine göre kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlusu olarak nitelendirilmektedir. KVKK kapsamında, www.biletall.com alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ve mobil uygulama (“Mobil Uygulama”) üzerinden yaptığınız işlemlere ilişkin kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. (“Obilet”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda, amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenecektir. İşbu Aydınlatma Metni’nde İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama birlikte “Platform” olarak anılacaktır.

Obilet, Platform üzerinden sağladığı bilet listeleme, sefer görüntüleme, bilet satış, araç kiralama, araç listeleme, otel listeleme, otel rezervasyonu yapma ve benzeri hizmetler bakımından veri sorumlusudur. Belirtilen hizmetler dışında Obilet tarafından sağlanan bilet, araç kiralama ve/veya otel rezervasyon programları çerçevesinde işlenen kişisel veriler bakımından Obilet, KVKK kapsamında “veri işleyen” sıfatını haizdir.

Bu Aydınlatma Metni, Obilet’in veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediği gerçek kişilerin KVKK’nın 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Şeffaf ve hesap verebilir olma Obilet için önemlidir. Bu çerçevede, bu Aydınlatma Metni’ni mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmenin yanında, kullanıcılarımıza iyi bir müşteri deneyimi yaşatabilmek adına hazırladık. Bu kapsamda, Aydınlatma Metni’nde; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili kişinin KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Obilet, Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları, yargı kararları, kişisel veri işleme ve/veya aktarma yöntemlerinin, amaçlarının, sebeplerinin değişmesi veya benzer gelişmeler olması durumunda güncelleyebilir. Aydınlatma Metni’nin güncellenmesi halinde, güncel metin Platform üzerinden yayınlanacaktır. Obilet, kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin faaliyetleri çerçevesinde Platform üzerinden başkaca aydınlatma metinleri, kurallar, koşullar veya sair açıklamalar yayınlayabilir. Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan hususlara ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde [email protected] e-posta adresinden bizlerle iletişime geçmenizi rica ederiz.

2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Yasal Dayanaklar

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması öncelikli hedeflerimizdendir. Obilet tarafından kişisel verileriniz; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmektedir.

Obilet, kişisel verileri; Platform, yetkili acenteler, hizmet sağlayıcıları, aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, Platform üzerindeki mesajlaşma programları, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla; görsel, işitsel, fiziksel, elektronik, sözlü veya yazılı olarak; ticari ilişki kurmak, iş başvurusu almak, teklif vermek, sözleşme ilişkisi tesisi, kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirme amaçlarıyla ve/veya meşru menfaatleri çerçevesinde; KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemektedir.

Obilet’in sosyal medya platformu olarak kullandığı Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube kanalları üzerinden Obilet ile etkileşime geçtiğinizde, ilgili sosyal medya platformuna sağladığınız kişisel verileriniz de Obilet tarafından işlenebilmektedir. Bununla birlikte, sosyal medya platformlarının kullanımının, sağlanan içeriklerin ve özelliklerin, ilgili platformun kendi gizlilik ve kullanım politikalarına tabi olduğunu belirtmek isteriz.

Çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirmenize yardımcı olmak ve hizmetlerimizde oturum açabilmenizi sağlamak için “tanımlama bilgileri” (çerez veya cookie) kullanır. Obilet, Platform üzerinden çerezler aracılığıyla farklı amaçlar doğrultusunda kişisel veriler toplamaktadır. Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından ziyaretçilerin bilgisayarlarına yerleştirilen metin dosyalarıdır. İnternet sitelerinin etkin bir şekilde ve ziyaretçilerin tercihlerine yönelik çalışması ve ayrıca internet sitesinin yöneticilerine bilgi imkanı sağlaması amacıyla, neredeyse tüm internet sitelerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Çerezler, ziyaretçilerimizin tercihlerini belirlemek, spesifik bir sayfaya yönelik talepleri saptamak, Platform kullanım tecrübesini geliştirmek, servislerimizi güvenli tutmak ve kullanıcılarımıza çevrimiçi davranışsal reklam faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kullanılmaktadır. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Eğer bu araçların kullanılmasını istemiyorsanız tarayıcınızdan ayarlayarak devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak bu durumda Platform üzerindeki tüm işlevleri tam kapsamıyla kullanamayabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Çerezler yoluyla işlenen kişisel verilere ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşmak için lütfen Çerez Politikası’nı inceleyeniz.

3. İşlenen Kişisel Veriler

İşlenen kişisel verileriniz, Obilet ile kurmuş olduğunuz hukuki ilişkinin niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte, genel itibarı ile işlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgisi Platform’a üye olurken, Platform üzerinden bilet alırken, araç kiralarken, otel rezervasyonu yaparken ve benzeri hizmetlerde, canlı destek veya çağrı merkezi üzerinden yapılan görüşmelerde ve her türlü başvurunuzda sağlamış olduğunuz ad, soyadı, kimlik bilgileri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası, uyruk vb. kişisel verileriniz.
İletişim Bilgisi Platform’a üye olurken, Platform üzerinden bilet alırken, araç kiralarken, otel rezervasyonu yaparken ve benzeri hizmetlerde, canlı destek veya çağrı merkezi üzerinden yapılan görüşmelerde ve her türlü başvurunuzda sağlamış olduğunuz e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, sosyal medya iletişim bilgileri, adres vb. kişisel verileriniz
Müşteri (Yolcu / Sürücü / Tüketici / Misafir / Konuk vb. Sıfatlar Dahil) Bilgileri Ad, soyadı, uyruk, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, ehliyet belgesi, cinsiyet, rezervasyon bilgileri, satın alma bilgileri, fatura bilgileri, teslimat bilgileri, seyahat bilgileri, seyahat tarihleri, konaklama bilgileri, lokasyon bilgileri, rezervasyon bilgileri, müşteri işlem bilgileri, seyahat belgelerinin türü ve numarası, geçerliliğinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile verildiği ülkeye ilişkin kişisel verileriniz; API/PNR numaraları; çağrı merkezi kayıtları, kredi kartı ekstresi, gişe dekontları, müşteri talimatları, buna yönelik kanallarda kaydedilen kayıtlar vb. kişisel verileriniz, talep ve şikayetler kapsamında toplanan bilgiler ve kayıtlar ile bunların sonuçları ile dijital ortamlarda sunulan hizmetlerimizden faydalandığınız sırada oluşturduğunuz internet sitesi şifre ve parola bilgileri.
Finansal Bilgiler Kredi/banka kartı bilgisi, banka hesabı bilgisi, IBAN bilgisi, bakiye bilgileri, alacak bakiyesi ve diğer finansal bilgileri.
Hassas Veriler Kredi/banka kartı bilgisi, banka hesabı bilgisi, IBAN bilgisi, bakiye bilgileri, alacak bakiyesi ve diğer finansal bilgileri.
Pazarlama Bilgileri Pazarlama amacıyla kullanılacak kişinin beğenilerini gösteren raporlar, hedefleme bilgileri, çerez kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri ile türetilen bilgiler, anketler, kampanyalar ve doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler ve değerlendirmeler.
İşlem Güvenliği Bilgileri IP adres bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri.
Diğer Bilgiler Aile bireyleri ve yakın bilgisi (ilgili kişilerin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi), fiziksel mekân güvenlik bilgisi (giriş/çıkış kayıtları, ziyaret bilgileri, fotoğraflar, kamera ve ses kayıtları), hukuki işlem ve uyum bilgisi (adli ve idari mercilerden gelen bilgi talepleri vb.).

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

KVKK uyarınca kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. Obilet, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi işlemektedir.

Bu çerçevede, kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Platform üzerinden bilet alan ve adına bilet alınan, araç kiralayan ve adına araç kiralanan, otel rezervasyonu yapan ve adına otel rezervasyonu yapılan kişinin kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Sözleşme kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
 • Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir hizmet sağlamak, müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde müşterilerimize e-posta veya kısa mesaj yoluyla bilgi vermek,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, Platform’dan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Mal, hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerini, finans ve muhasebe faaliyetleri ile arşiv faaliyetlerini yürütmek,
 • Bilgi güvenliğini sağlamak,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

Bunlara ek olarak, çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak Çalışanların Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen hüküm ve koşullar geçerlidir.

5. Şirketimizin Kanun’dan Doğan Hak ve Yükümlülükleri

Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar güderek,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı,
 • Sınırlı ve ölçülü bir biçimde

kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmek suretiyle, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartlara dayanarak işlenmektedir ve aktarılmaktadır.

Obilet ile paylaşılan kişisel veriler, Obilet gözetimi ve kontrolü altındadır. Obilet, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak aşağıdaki idari ve teknik güvenlik önlemlerini aldığımızı belirtmek isteriz. Bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 • Platform üzerinden alınan bütün veriler TLS 1.2 standardı uyumlu 256 bit RSA SSL sertifikası ile bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan uygulama sunucularımıza aktarılmaktadır. Uygulamamız sunucularında kritik ödeme bilgileriniz hiçbir şekilde tutulmamakta, ilgili ödeme sisteminin gerektirdiği standartlarda şifrelenerek ilgili banka ve/veya ödeme sistemi altyapısına iletilmektedir.
 • Periyodik aralıklarla sızma testleri uygulanmakta ve sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığı test edilmektedir.
 • Platform’dan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için çalışanlara yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturulmuştur.
 • Kâğıt ortamındaki kişisel veriler, kilitli dolaplarda muhafaza edilmekte olup bu ortamlara sadece yetkili kişilerin erişim izni bulunmaktadır.

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Obilet’in ilgili kişilerin kişisel verilerini doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunduğundan, bu yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Obilet ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Kişisel verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde profil sayfanızı ziyaret ederek bilgilerinizi güncellemeniz gerektiğini belirtmek isteriz.

Obilet, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Obilet’in ilgili kişisel veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Obilet’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

6. Kişisel Verilerin Aktarılması

KVKK’nın 11. maddesine göre ilgili kişi;

 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Obilet’in “Sultan Selim Mah. Yunus Emre Cad. Topçu İş Merk. No:1/11 Kat:3 Kağıthane/İstanbul” adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile ve/veya Başvuru Formu’nu kullanmak sureti ile yazılı olarak, üyeliğinizin teyit edildiği e-posta adresiniz üzerinden veya herhangi bir üyeliğiniz bulunmuyorsa KVKK konusunda genel bilgiler almak için e-posta marifetiyle başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz Obilet tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

Taleplerinizi iletmekte kullanabileceğiniz Başvuru Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

Obilet, Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin ana şirketi olup Platform’u doğrudan işletme haklarına sahiptir ve işbu sebeple Platform üzerinden sağlanan hizmetler bakımından işbu Aydınlatma Metni’nde açıklandığı üzere veri sorumlusu sıfatını haizdir. Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından Platform haricinde sağlanan hizmetlere ilişkin olarak geçerli olan Aydınlatma Metni için lütfen tıklayınız.Veri Sorumlusu : Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.
VKN / VD : 6320481434 / Maslak
Adres : Sultan Selim Mah. Yunus Emre Cad. Topçu İş Merk. No:1/11 Kat:3 Kağıthane/İstanbul 34415
E-posta : [email protected]
İletişim Telefonu : (0212) 963 03 53
Ticaret Sicil No : 14285-5
MERSİS : 0632048143400049


bus
ba-favicon-white