Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI

1. Genel Olarak
Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. (“Obilet”), www.biletall.com alan adlı internet sitesi (“İnternetSitesi”) üzerinden çerezler (cookies) aracılığıylafarklı amaçlar doğrultusundakişisel veriler toplamaktadır. Bu Çerez Politikası,İnternet Sitesi ziyaretçilerini, Obilet tarafındankullanılançerezler, bu çerezlerin kullanımamaçları ve çerezlerin kullanılmasıaracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesineilişkin olarak aydınlatmaamacıylaoluşturulmuştur.

Bu metin, yürürlükteki mevzuata ve Obilet uygulamalarına göre gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir. Metnin son haline İnternet Sitesi’nden erişebilirsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesineilişkindetaylı bilgi için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesineİlişkinAydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

2. Çerez Türleri ve Kullanılma Amaçları
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından ziyaretçilerin bilgisayarlarına yerleştirilenmetin dosyalarıdır. İnternet sitelerinin etkin bir şekilde ve ziyaretçilerin tercihlerine yönelik çalışması ve ayrıca internet sitesinin yöneticilerine bilgi imkanısağlamasıamacıyla, neredeyse tüm internet sitelerinde yaygınşekildekullanılmaktadır

Çerezleri, ziyaretçilerimizin tercihlerini belirlemek, spesifik bir sayfaya yönelik talepleri saptamak, İnternet Sitesi’ndeki kullanım tecrübesini geliştirmek, servislerimizi güvenli tutmak ve kullanıcılarımıza çevrimiçi davranışsal reklam faaliyetlerinde bulunmak amacıylakullanıyoruz.

Çerezler;
  • (i) Sürelerine Göre Çerezler (Oturum Çerezleri / Kalıcı Çerezler),
  • (ii) Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler (Kesinlikle Gerekli Çerezler / İşlevselÇerezler / Analitik – Performans Çerezleri ve Reklam – Pazarlama Çerezleri) ve
  • (iii) araflarına Göre Çerezler (Birinci Taraf Çerezleri / Üçüncü Taraf Çerezleri olmak üzere üç başlıkaltında toplanabilir.

3. İnternet Sitesi’nde Kullanılan Çerezler
İnternet Sitesi’nde, üçüncü taraf analiz hizmetleri kullanılmaktadır. Bu tür tanımlama bilgilerinin saklanmasınıistemiyorsanız,tarayıcınızda ve/veya İnternet Sitesi’nde karşınızaçıkan çerez bilgilendirmesindeki “Ayarlar” kısmında gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz.

Üçüncü taraf çerezleri ve kendi çerezlerimizi, internet sitelerinde kişiselleştirilmişreklamlarısize göstermek, yani “tekrar hedefleme” için de kullanıyoruz.İnternet Sitesi’nde gezindiğinizsayfaları, görüntülediğiniz ürünleri ve size gösterilen reklam alanı (banner) çalışmalarınatıklamalarınızı baz alarak sizi reklamlar için hedefleriz. Ayrıca çerezleri, kullanıcıların üçüncü taraf internet sitelerindekileri de içerecek şekilde çevrimiçi (online) reklamlar gösterildikten sonra İnternet Sitesi’yle nasıletkileşimegeçtiğini görebilmek için çevrimiçi (online) pazarlama kampanyalarımızın bir parçası olarak kullanıyoruz.İstediğiniz zaman tarayıcınızdan ve/veya İnternet Sitesi’nde karşınızaçıkan çerez bilgilendirmesindeki “Ayarlar” kısmından bu çerezlere yönelik gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz.

İnternet Sitesi’nde kullanılan çerezlere ilişkin bilgiler ziyaretçilerimizin dikkatine aşağıdasunulmuştur:

Kesinlikle Gerekli Çerezler
İnternet Sitesi’nin çalışmasıamacıyla gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler, talep ettiğiniz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadır herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz ve devre dışı bırakılamaz
İşlevsel Çerezler
İnternetSitesi’ni ziyaret ettiğinizdetercihlerinizin hatırlanmasınave İnternetSitesi’nin ziyaretçinin gereksinimlerine göre özelleştirilmesine olanak sağlayan ve zorunlu olmayan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliği kullanamamanıza neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller
Analitik / Performans Çerezler
İnternet Sitesi’ndeki davranışlarınızı analiz etmek amacıylaistatistiki ölçüme imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, İnternetSitesi’nin performansını iyileştirmek ve ziyaretçilerin İnternetSitesi’ni nasıl kullandığını anlamamıza yardımcı olmak için kullanılır.
Reklam / Pazarlama Çerezleri
İnternet Sitesi’nde veya İnternet Sitesi haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımızortaklarımızla birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılan çerezlerdir. Bu çerezlerin, aynı reklamın sürekli tekrarlanmasını önleme, reklamların doğru gösterilmesini sağlama, ziyaretçilerin ilgi alanlarına göre reklam seçme gibi işlevleri de bulunmaktadır.
Oturum Çerezleri
Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılan çerezlerdir. İnternet tarayıcınızı kapattığında oturum çerezleri de silinmektedir.
Kalıcı Çerezler
Belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinen, İnternet Sitesi’ni her ziyaret ettiğinizde işlenen verilerinizi sunucuya ileten çerezlerdir. İnternet Sitesi’nde yer alan “Beni hatırla” kutucuğunun işaretlenmesi halinde bu çerezlerin kullanımı söz konusu olacaktır
Birinci Taraf Çerezleri
Ziyaret ettiğiniz internet sitesi, yani Obilet tarafından yerleştirilen çerezlerdir.
Üçüncü Taraf Çerezleri
İnternet Sitesi haricindeki üçüncü taraflarca yerleştirilençerezlerdir. Obilet, üçüncü taraf çerezleri üzerinde hiçbir kontrole sahip olmadığından; üçüncü taraf çerezleri, iş bu Çerez Politikası kapsamında değildir.

4. Çerez Yönetimi
Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Eğer bu araçların kullanılmasını istemiyorsanız, Kesinlikle Gerekli Çerezler hariç, tüm çerezleri tarayıcınızdan ve/veya İnternet Sitesi’nde karşınıza çıkan çerez bilgilendirmesindeki “Ayarlar” kısmından ayarlayarak devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak bu durumda İnternet Sitesi’neki tüm işlevleri tam kapsamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

  • Google Chrome: Tarayıcınızın adres satırı bölümünde yer alan kilit simgesine tıklayarak, "Çerezler ve Site Verileri" sekmesinden çerez ayarlarınızı yönetebilirsiniz. Ayrıca, Google hizmetlerine yönelik daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), burada yer alan internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
  • Internet Explorer: Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan kalp şeklindeki “Tarayıcı Temel Bileşenleri" simgesine tıklayarak, “Güvenlik Ayarlarını Yönet” kısmına ilerledikten sonra çerez ayarlarınızı yönetebilirsiniz.
  • Mozilla Firefox: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "Ayarlar" simgesine tıklayarak, “Diğer Ayarları Yönet” kısmına ilerledikten sonra "Gizlilik ve Güvenlik" sekmesinden çerez ayarlarınızı yönetebilirsiniz.
  • Opera: Tarayıcınızın sağ üst köşesindeki "Gizlilik Koruması" butonuna tıklayarak, “Ayarlar” simgesine ilerledikten sonra çerez ayarlarınızı yönetebilirsiniz.
  • Safari: Cihazınızın "Ayarlar" bölümünden "Safari" sekmesine ilerleyerek çerez ayarlarınızı yönetebilirsiniz.

Obilet için cookie policylerinizi düzenlemek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

5. Yürürlük
Bu Çerez Politikası, İnternet Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Obilet, Çerez Politikası’nı değiştirme hakkını saklı tutar. Çerez Politikası’nda herhangi bir değişiklik olması halinde değişiklikler bu İnternet Sitesi’nde yayınlanacaktır.

Versiyon: 20230828

bus
ba-favicon-white