Otobüs Bileti Alımına İlişkin Kullanım Koşulları

1.        Genel Olarak

1.1. Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. (“Obilet”) şirketi yasal kullanım haklarına sahip olduğu www.biletall.com alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ve “Biletall” adını taşıyan mobil uygulama (“Mobil Uygulama”) üzerinden otobüs, uçak, feribot ve havaalanı transfer bileti satışına ilişkin platform sağlama hizmeti vermektedir. İşbu Seyahat Bileti Alımına İlişkin Kullanım Koşulları ve Sefer Kuralları (“Kullanım Koşulları”) dokümanında İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama birlikte “Platform” olarak anılacaktır.

1.2. Platform’u ziyaret ettiğiniz veya bilet satın almak istediğiniz zamanlarda lütfen bu sayfayı okuyunuz. Platform’u ilk ziyaretinizden itibaren, aşağıda yazılı olan ve Platform’un ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

1.3. İşbu Kullanım Koşulları, Platform’da yer alan diğer açıklama, politika ve kurallar ile ayrılmaz bir bütündür.

2.        Taraflar ve Konu

2.1. İşbu Kullanım Koşulları, Platform’u ziyaret eden, bilet alan ve/veya üye olan herkes için geçerlidir. Kullanım Koşulları kapsamında “Kullanıcı” ifadesi ile Platform’a üye olarak (“Üye”) seyahat bileti alan veya Platform’u sadece ziyaret ederek (“Ziyaretçi”) seyahat bileti alan tüm kişiler ifade edilmektedir.

2.2. Obilet, “Sultan Selim Mah. Yunus Emre Cad., Topçu İş Merk., No:1/11, Kat: 3, Kağıthane/İstanbul” adresinde yerleşik olan Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. ticari unvanlı şirkettir. Platform üzerinden sunulan platform hizmetleri Obilet tarafından sağlanmaktadır. Bu kapsamda, “Hizmet”; Kullanıcılar’ın Obilet üzerinden bilet satın alma işlemini ifade eder.

2.3. Platform üzerinden satışa sunulan seyahat biletlerine ilişkin taşıma hizmetinin niteliği, Platform üzerinden ilgili biletin alındığı kısımda açıkça belirtilmekte olup, söz konusu taşıma hizmetinin yerine getirilmesine ilişkin Obilet’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan Obilet’in, sefer saatlerinin ve/veya Taşıyıcı Firmalar tarafından sağlanan benzeri içeriklerin doğruluğuna, tamlığına, güncelliğine ve kesinliğine ilişkin hiçbir yükümlülüğü yoktur.

2.4. İşbu Kullanım Koşulları “sözleşme” niteliğini haiz olup, sözleşmenin konusu, yolcu taşımacılığı bileti satışıdır. Biletin satış bedeli, ödeme şekli, kalkış durağı, varış durağı, seyahat tarihi, kalkış saati, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır ve Kullanıcılar’ın e-posta adresine de gönderilmektedir. Bu kapsamda, ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

Açıklama

Firma Tarih Saat Nereden Nereye
Ödeme Şekli
Toplam (KDV Dahil)

3.        Hükümler

3.1. Obilet, Platform’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, her neviden içeriği ve işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir.

3.2. Platform’un tasarımı, imgesi, HTML kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Obilet tarafından oluşturulan tüm içeriği ile markalar ve logolar Obilet’e aittir. Kullanıcılar, Obilet’in fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarına tabi ürünlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

3.3. Obilet, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere, yürürlükteki diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcılar'ın gerçekleştirdikleri her türlü işleme ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına alabilir ve saklayabilir. Bu işlemler içinde, ziyaret zamanı ve süresi, izlenen sayfalar ve Platform’a gelmeden önce ziyaret edilen sitenin bilgisi de bulunabilir. Bu bilgiler sadece, Platform aktivitesini ölçmek ve Platform’u geliştirecek fikirler üretebilmek için kullanılır. Platform, tüm Kullanıcılar’ın erişimine açıktır.

3.4. Kullanıcılar, Platform’da yer alan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veri tabanları, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir içeriği çoğaltmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, dağıtmayacaklarını, işlemeyeceklerini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Obilet ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, içeriklerin ve ara yüzün Obilet’in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve/veya mecralarda görüntülenmesi yasaktır. Platform üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü içerik Obilet’in öncül ve yazılı onayı olmadan üçüncü kişilerce başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda kullanılamaz ve görüntülenemez; aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecektir.

3.5. Platform üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Obilet’in izin verdiği şekilde ve kapsamda erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırıdır. Veri tabanı ve veri tabanında yer alan bilgilerin tamamı ya da bir kısmı Obilet’in öncül ve yazılı onayı olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

3.6. Platform üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içerikleri elde etmek maksadıyla veri tabanından yoğun şekilde bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayan kişilerin “bilişim sistemine yetkisiz giriş yapma” eylemini gerçekleştirmeleri sebebiyle yürürlükteki mevzuat uyarınca cezalandırılmaları amacıyla Obilet yasal haklarını kullanabilir.

3.7. Obilet, Taşıyıcı Firmalar’ca sağlanacak hizmet konusunda herhangi bir garanti vermez. Platform ve içeriği "olduğu gibi" esasında sunulmaktadır. Herhangi bir seferin başarısızlığı, hatası, iptali veya gecikmesi, iletişim kesintisi, bilgisayar virüsü sonucu oluşan herhangi bir zarar veya ziyandan dolayı Obilet sorumlu değildir.

3.8. Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları’nda sayılan kural ve yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde Obilet’in, girişi engelleme ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü yaptırımı uygulama hakkını saklı tuttuğunu peşinen kabul ederler.

3.9. Obilet ile birlikte Obilet'in ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak Platform’da ortaya çıkabilecek olası hata ve kasıtsız ihmallerden, kusurlardan veya bilgi eksikliğinden, Kullanıcılar’ın maruz kaldıkları kesintiden veya gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sayılan kuruluşlar ya da kişiler, üçüncü şahısların hasar ve zarar iddialarından, cezalandırıcı tazminat veya dolaylı zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

3.10. Obilet, Platform üzerinden başka internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlayabilir. Obilet, anlaşmalı olduğu üçüncü tarafların reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayımlayabilir, Kullanıcılar’ı bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya üçüncü tarafların sitelerine yönlendirebilir. Bu bağlantıların varlığı, diğer site ve sayfaların içeriklerinin Obilet tarafından denetlendiğini göstermez. Obilet, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer internet sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ya da üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir. Bu bağlantılardan erişilebilecek içeriklerden dolayı Obilet’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi, erişilen diğer internet sitelerinde yapılacak işlemlerden doğacak zarardan da Obilet sorumlu değildir. Kullanıcılar bu bağlantıları kullanarak diğer internet sitelerine eriştiklerinde, sorumluluğun kendilerinde olduğunu peşinen kabul ederler.

3.11. Kullanıcılar’ın Platform’da yaptıkları işlemlere ilişkin tüm sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya aittir. Özellikle Kullanıcılar’ın ortak bilgisayar kullandıkları durumlar başta olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere, üyelik ve/veya satın alma işlemleri söz konusu bilgisayarı kullanan üçüncü kişilerce görüntülenebilir. Kullanıcılar’ın bu duruma azami önem göstermesi gerekmektedir.

3.12. Platform’a üyelik kişisel kullanım içindir. Üyeler, hizmetlere ilişkin daha fazla bilgi alma ve üyelikten vazgeçme seçeneğine sahiptir. Üyeler, üyelik tercihlerini ya da üyelik bilgilerini istedikleri zaman değiştirebilir ya da güncelleyebilirler. Üyeler aynı zamanda istedikleri zaman üyelik hesaplarını kapatabilirler.

3.13. Kullanım Koşulları ve Platform’da yer alan diğer metinler, Platform’un Obilet tarafından her ne nedenle olursa olsun kapatılması ile kendiliğinden yürürlükten kalkar. Şu kadar ki, Obilet işini, ticari ortaklığını ve alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin Kullanım Koşulları’na herhangi bir etkisi olmayacaktır.

4.        Genel Kurallar

4.1. Kullanıcı, Platform’a girdiği yolcu bilgilerinin içeriğinden ve doğruluğundan sorumlu olduğunu, sisteme bilgileri girdikten sonra değişiklik yapamayacağını, bununla ilgili bir zarar oluşması halinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.2. Kullanıcı, Obilet’in aracılık ederek sunduğu hizmetlerde, Taşıyıcı Firmalar ve Kullanıcı arasında oluşabilecek anlaşmazlıklardan, zararlardan ve/veya taleplerden Obilet’in sorumlu olmayacağını, tek iletişim kanalının ilgili hizmetin asıl sağlayıcısı olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3. Kullanıcı, Taşıyıcı Firmalar ve/veya aracı hizmet sağlayıcılardan alınan içeriğin doğru veya eksiksiz olacağı hakkında Obilet tarafından hiçbir taahhütte bulunulmadığını, ayrıca, internet altyapı ve telekomünikasyon sağlayıcı firmalardan kaynaklanan bağlantı kopukluğu veya oluşabilecek herhangi bir iletişim kesintisinden yaşanan zararlardan Obilet’in sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

4.4. Kullanıcı, Obilet’in Taşıyıcı Firmalar ve/veya aracı hizmet sağlayıcılardan alınarak Platform üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özeni göstermesine rağmen alınan veya talep edilen hizmetin belirtilen nitelik ve yer müsaitliğini göstermemesinden dolayı Obilet’in sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. Kullanıcı, Hizmet’in ilgili Taşıyıcı Firmalar ve/veya aracı hizmet sağlayıcılar tarafından bizzat veya o kurumların kontrolü altında düzenlenmekte olduğunu, Obilet’teki içerikler ile ilgili beyannameler için ilgili Taşıyıcı Firma'nın kural ve koşullarının geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.6. Obilet sunduğu hizmetlerde Kullanıcı ile Taşıyıcı Firma arasında aracı konumundadır. Kullanıcı, Obilet’in aracılık ettiği hizmetlerde oluşabilecek herhangi bir problemden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca seyahat bileti satın alınan Taşıyıcı Firma’nın uygulamadaki yolculuk kuralları ve kısıtlamaları sebebiyle seferin gerçekleştirilememesi durumunda Obilet’e ya da anlaşmalı acentelerine herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir.

4.7. Kullanıcı, Platform üzerinden satın aldığı biletlerde seferi engelleyebilecek; ulusal veya uluslararası herhangi bir siyasi olay, grev ve halk hareketleri, asgari yolcu sayısının sağlanamaması, fazladan rezervasyon, hareket güzergahının aktifliğini etkileyecek düzeyde oluşacak doğal olaylar, yer durumunun müsait olmaması ve teknik aksaklıklar gibi Obilet’in iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Obilet’in sorumluluğunun doğmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. Kullanıcı, Platform üzerinden aldığı biletin sefer öncesi/sonrası veya sefer sırasında gerçekleşebilecek mücbir sebep, olağanüstü haller, kaza ve benzeri olaylardan ötürü Obilet’in sorumluluğunun doğmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.9. Kullanıcı, Platform üzerinden bir satın alma işlemi gerçekleştirirken adını-soyadını, telefon numarasını, T.C. kimlik numarasını ve/veya pasaport numarasını, HES kodunu, e posta adresini, kredi ya da banka kartı numarasını, kartın son kullanma tarihini doğru bir şekilde girmelidir. Kullanıcı, bu bilgilerin doğru veya tam verilmemesinden kaynaklı oluşabilecek herhangi bir aksaklıktan Obilet’in sorumluluğunun doğmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.10. Bilet almaları halinde Kullanıcılar’a yapılacak olan bilgilendirme ve bildirimler, Platform’un ilgili bölümlerine girdikleri e-posta adresleri ve/veya telefon numaraları üzerinden yapılacaktır. Ziyaretçiler’in ve/veya Üyeler’in iletişim bilgilerini hatalı vermeleri sebebiyle kendilerine bildirim yapılamamasından Obilet’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

4.11. Kullanıcılar, Platform’a üye olurken ve/veya bilet satın alırken Obilet tarafından kendileri ile iletişime geçilmesine ilişkin ticari elektronik ileti bildirimlerine ilişkin tercihlerini yaparlar. Üyeler, Platform’un ilgili bölümünden iletişim tercihlerini her zaman değiştirebilirler. Platform’u üye olmaksızın kullanan Ziyaretçiler de Obilet’e her zaman iletişim tercihlerini e-posta, telefon veya benzeri yöntemlerle iletebilirler.

4.12. Platform üzerinden yapılacak tüm satın alma işlemlerinde ödemeler, kredi veya banka kartı ile gerçekleşecektir. Kullanıcı, ödeme için kullanılan banka veya kredi kartının, 3D Secure sistemi üyesi olması gerektiğini kabul ve taahhüt eder. 3D Secure, kendi sistemi üzerinden tam doğrulama yöntemi ile işlemler yapılmasını sağladığından dolayı, bu sistemle gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğun sadece Kullanıcı üzerinde olduğunu, dolayısıyla Platform üzerinde gerçekleşen ödemeler için harcama itirazında bulunamayacağını beyan eder. Kullanıcı, 3D Secure yüzünden oluşabilecek aksaklıklardan Obilet’in sorumlu olmadığını kabul eder.

4.13. Platform üzerinden yapılan bir rezervasyon veya satın alınan hizmet bir başkasına devredilemez ve isim değişikliği yapılamaz.

4.14. Kullanıcı, Platform üzerinden satın aldığı hizmetler akabinde ücret iadesi durumuyla karşılaşırsa, Taşıyıcı Firma’nın ve/veya aracı hizmet sağlayıcının şartlarına uygun olarak iade edilecek ücretin bilahare belli olacağını kabul ve taahhüt eder. Bu süreç sonunda belirlenecek ücret iadesinin, hizmeti satın alırken kullanılan kredi veya banka kartına, eğer gerekirse Kullanıcı’nın belirttiği hesap numarasına yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

4.15. Platform’dan seyahat bileti satın alınması durumunda, kalkış ve varış noktalarının niteliğine göre yolcuların resmi kimlik belgelerini ve/veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca 18 yaşından küçük çocukların yalnız veya ebeveyn harici birisi ile seyahat etmesi durumunda, Taşıyıcı Firma’nın çocuk yolcu seyahat kuralları geçerlidir. Kullanıcı, pasaport ve vize işlemlerinde seyahat edilecek ülke ve kullanıcı arasında oluşabilecek ülke (pasaport veya vizenin onaylanmaması vb.), yolcu (vergi borcu, transit vize eksikliği) veya aracı başka bir mecradan kaynaklı oluşabilecek herhangi bir aksaklıktan dolayı giriş veya çıkışının engellenmesi durumunda Obilet’in sorumlu olmayacağını ve yukarıdaki sebeplerden kaynaklanmış iptal, rötar, sefere almama veya cezaların tüm sorumluluğunun kendine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.16. Kullanıcı, Platform aracılığı ile satın aldığı hizmetlerin tamamı için Taşıyıcı Firma ve/veya aracı hizmet sağlayıcının koşullarına sadık olduğunu, Taşıyıcı Firma’nın bu koşullarda değişiklik yapması halinde Taşıyıcı Firma tarafından güncellenmiş bilgilerin geçerli olduğunu, iptal/iade ve değişiklik işlemleri için Taşıyıcı Firmalar’ın hepsinin kendilerine göre belirlediği farklı uygulamaları ve ücret cezalarının oluşabileceğini kabul ve taahhüt eder.

5.        Uçak Biletlerine İlişkin Özel Kural ve Koşullar

5.1. Rezervasyon ve Biletleme Kuralları

5.1.1 Platform’da yapılacak rezervasyonlarda bir defada en fazla 4 yolcu için rezervasyon yapma imkânı bulunmaktadır. Platform’da, iç hat uçuşlarında tek başına çocuk rezervasyonu yapılamamaktadır. Çocuklar için mutlaka 1 yetişkin ile beraber rezervasyon yapılmalıdır.

5.1.2 Kullanıcı, Taşıyıcı Firmalar’ın sınıflandırmasına bağlı olarak opsiyonlu rezervasyon yapabilir. Opsiyonun takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin sorumluluk tamamen Kullanıcı’ya aittir. Opsiyonlu rezervasyonlardan faydalanmak için Taşıyıcı Firmalar’ın belirlediği zamandan önce sistem üzerinden satın alma işleminin tamamlanması gerekmektedir.

5.1.3 Opsiyonlu rezervasyonlarda Taşıyıcı Firmalar opsiyon süreleri belirler ve bu süreleri değiştirme/güncelleme hakkını kendinde saklı tutar. Taşıyıcı Firmalar’ın -varsa- bu güncellemeyi Obilet’e aktarması halinde Obilet, Kullanıcı’ya belirttiği iletişim bilgileri doğrultusunda bildirim gönderir. Taşıyıcı Firmalar’ın bu güncellemeyi Obilet’e bildirmemesinden ve opsiyon süreci boyunca biletin satın alma işleminin tamamlanmasından Obilet sorumlu değildir. Sorumluluk tamamen Kullanıcı’ya aittir.

5.1.4 Kullanıcı satın alma işlemini gerçekleştirdikten sonra biletinin rezervasyonunun ve rotasının değişikliğini Platform üzerinden otomatik olarak yapamaz. Bu işlemleri gerçekleştirmek için kullanıcı Obilet’le Çağrı Merkezi veya Canlı Destek kanalıyla iletişime geçmelidir.

5.1.5Öğrenci, asker ve benzeri özel seçeneklerle bilet alan Kullanıcılar, bu seçeneği almaya uygun olduklarını kanıtlayıcı kimlik ve benzeri belgeleri havaalanında yanlarında bulundurmakla yükümlüdür. Bu konuda gerekli belgeyi sunmaması durumunda doğabilecek cezadan ilgili Kullanıcı sorumludur.

5.1.6 Ödeme yapıldıktan sonra bilet kesinleşmiş olarak kabul edilecektir. Rezervasyon kaydında ve/veya bilette daha sonra yapılacak iptal ve değişiklikler ilgili Taşıyıcı Firma’nın kural ve koşulları doğrultusunda işlem görecektir. Kullanıcı, yazılı olan kurallara uymayı, adına rezervasyon gerçekleştirdiği ya da bilet satın aldığı yolculara bu kuralları bildirmekle yükümlü olduğunu ve aksi bir durumda oluşacak şikâyet ve mağduriyetlerden Obilet’in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.7 Uçak biletlerinde, gidilecek destinasyona göre Taşıyıcı Firmalar’ın belirlediği bagaj boyut, hacim ve ağırlık sınırları/hakları geçerlidir. Taşıyıcı Firmalar, belirlemiş oldukları bagaj hakkının aşılması durumunda ve/veya spor, müzik vb. kişisel aletlerin taşınması halinde ekstra ücret talep edebilmektedir. Taşıyıcı Firmalar ve Kullanıcılar arasında bagaj kökenli oluşabilecek herhangi bir aksaklıktan Obilet sorumlu değildir. Taşıyıcı Firma’ya not olarak bildirilecek taleplerin check-in sırasında Taşıyıcı Firma tarafından kabul edilmemesi halinde Obilet herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

5.1.8 Yolcunun havalimanında veya uçağa kadar tekerlekli sandalye, sedye veya benzeri bir taşıyıcıya ihtiyaç duyması veya ek koltuk veya bebek yatağı talep etmesi halinde Taşıyıcı Firmalar ekstra ücret talep edebilmektedir.

5.1.9 Bilet alımı onaylandığında seyahat bileti tutarı (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan kredi veya banka kartından tahsil edilir. Ödeme yapılan kartın sahibinin seyahat edecek yolculardan biri olması zorunlu değildir. Ancak biletleme yapılan Taşıyıcı Firma’nın, ödeme yapılan kartın check-in sırasında gösterilmesini talep etmesi söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durumda, kartın ibraz edilememesi halinde Obilet, yolcunun sefere alınmamasından veya seferi kaçırmasından bahisle iade için başvurması halinde hiçbir sorumluluk yüklenmeyecektir.

5.1.10 Bebek, çocuk, engelli, yaşlı ve hasta yolcuların seyahatlerine ilişkin kural ve ücretlendirmeler her bir Taşıyıcı Firma tarafından farklı şekillerde uygulanabilmektedir. Bu hususta kural ve yönergelerin araştırılması, tamamıyla Kullanıcı ve yolcunun sorumluluğundadır.

5.1.11 Bebek yolcunun ebeveyni veya yetkili kılınmış refakatçisi ile aynı koltukta seyahat edebilmesi için 2 yaşından gün almamış olması gerekir. Bebekler ve çocuklar için refakat kabin memuru verilmesi halinde çocuk ücreti uygulanabilir, ayruca kabin memuru için OW (Tek Yön) ücret havayolunca talep edilebilir.

5.1.12 Seyahatin başladığı gün 7 yaşını doldurmuş ancak 12. yaş gününü kutlamamış olup 07 – 11 yaş aralığında bulunan çocuklardan ebeveyni veya kanuni temsilcisi tarafından yalnız seyahat etmesine izin verilenler için, talep halinde Taşıyıcı Firma tarafından refakat kabin memuru hizmeti verilebilir. Bu yolculara çocuk indirimi uygulanabileceği gibi, kendisi veya refakatçi kabin memuru için ekstra ücret talep edilebilir.

5.1.13 Check-in ve/veya gümrük işlemleri vb. konularda yardımcı olamayacak kadar yetersiz olan yolculara Taşıyıcı Firma tarafından tarafından gerek görüldüğü takdirde ücreti mukabilinde kabin memuru tahsis edilebilir.

5.1.14 Refakatçi yolculara ilişkin düzenlemeler Taşıyıcı Firmalar’a göre değişkenlik gösterebilir.

5.1.15 Yukarıda saylan hususlarla sınırlı olmamak üzere, bu konularda detaylı bilgilere ilgili Taşıyıcı Firmalar’ın internet sitelerinden veya çağrı merkezlerinden erişilebilir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Taşıyıcı Firma’nın kuralları geçerlidir.

5.2 Uçuş Kuralları

5.2.1 Obilet bazı Taşıyıcı Firmalar’ın belirlenen koşullar dâhilinde check-in, koltuk seçimi, bagaj, sefer esnasında yemek servisi gibi hizmetler için ekstra ücret talep etmesi halinde doğabilecek ek maliyetlerden sorumlu değildir. Kullanıcı bu tür hizmetler için Taşıyıcı Firmalar ile iletişimde olmalıdır.

5.2.2 Yolcular dış-hat uçuşları için uçuşlarından minimum 120 dakika önce, iç-hat uçuşları için uçuşlarından minimum 90 dakika önce havalimanında olmalıdır. Belirtilen sürelerin daha belli dönemlerde veya kalıcı olarak daha uzun sürelerle uygulanması Taşıyıcı Firma’nın takdirinde olup, güncel kural ve uygulamaların takibi Kullanıcı’nın ve yolcunun sorumluluğundadır. Kullanıcılar’ın sefere veya havalimanına geç kalmaları halinde doğabilecek herhangi bir aksaklıktan Obilet sorumlu değildir. Bazı Taşıyıcı Firmalar dönüş uçuşunu teyit etmek isteyebilir. Yolcular tarafından Taşıyıcı Firma’ya bildirilmeyen teyitler biletin iptaline veya yolcunun sefere alınmamasına sebep olabilir. Bu tarz durumlarda Kullanıcı Obilet’in sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.2.3 Biletin üzerinde belirlenen sefer güzergâhı, belirtilen sırayla kullanılmalıdır. Atlanan veya katılınmayan seferlere ait devam veya dönüşler bileti tamamen geçersiz kılabilir, Taşıyıcı Firma tarafından yolcuya yaptırım uygulanabilir.

5.2.4 Doğrudan yapılan uçuşlar "Non-Stop / Aktarmasız" olarak tanımlanmaktadır. Yolculuk sırasında uçak değiştirilmesine gerek olmayacağını belirtir. Bazı durumlarda yapılan duraklamalar, yakıt alma veya uçağı uçuşa hazırlama amaçlı olup doğrudan uçuş yapacak yolcular böyle durumlarda genellikle uçaktan indirilmez. Ancak, herhangi bir nedenle yolcuların uçaktan indirilmesi veya başka bir uçağa aktarılması durumunda doğabilecek gecikmelerden ve zararlardan Obilet sorumlu değildir.

5.2.5 Taşıyıcı Firmalar gidiş ve/veya dönüş uçuşunda hamilelik süresi belli bir haftayı (genellikle 28 hafta) geçen yolcuları taşımayı reddedebilir. Kullanıcı, gerekli olduğu durumlarda bu bilgiyi teyit etmekle yükümlüdür.

5.2.6 Bazı durumlarda daha uygun, hesaplı, özel ücretlerden yararlanmak amacı ile iç hat uçuşlarında gidiş ve dönüş uçuşları için farklı Taşıyıcı Firmalar’dan oluşan kombinasyonlar oluşturmak için iki tek yön bilet düzenlenebilmektedir. Bu durum, iki ayrı rezervasyon kaydı oluşacağı anlamına gelir. (biri gidiş uçuşu, diğeri dönüş uçuşu için) Böyle bir durumda, her iki seyahatin de ayrı ayrı kurallara tabi olabileceği unutulmamalıdır. Bu uçuşlardan biri Kullanıcı, yolcu veya Taşıyıcı Firma tarafından iptal edildiğinde diğeri etkilenmez, kalan seyahat biletine ait ek ücret ve ceza ödenmesi gerekmez. Ayrıca, gidiş uçuşu kullanılmasa dahi dönüş uçuşu (veya tersi) etkilenmeyecektir.

5.2.7 Taşıyıcı Firmalar seferlerin saat ve tarihlerinde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. Bu durumda Taşıyıcı Firma Obilet’i bilgilendirirse, Obilet Kullanıcılar’a girdikleri yolcu bilgileri çerçevesinde SMS ve/veya e-posta ile bildirim gönderir. Gönderilen bildirimlerin iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. İletişim bilgilerinin yanlış veya eksik girilmesinden kaynaklı oluşabilecek her türlü aksaklıktan Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, Taşıyıcı Firma’nın Obilet’i bilgilendirmemesi durumunda oluşabilecek aksaklıklardan Obilet’in sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.2.8 Obilet, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, havalimanlarında veya uçaklarda oluşabilecek arıza, kaza, kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar, ek masraf ve yükümlülüklerden sorumlu tutulamaz.

5.3 İptal, İade ve Değişiklik Şartları

5.3.1 Bazı biletler değişikliğe ve/veya iadeye uygun değildir. Kullanıcılar biletleriyle ilgili ek şartların mevcut olabileceğine özellikle dikkat etmelidir.

5.3.2 Kullanıcı, satın aldığı biletin ait olduğu sınıfa özel iptal/iade kurallarına dikkat etmelidir. İptal/iade edilebilir biletlerde uçuş saatine 12 saatten az kalması durumunda iptal/iade işlemlerinde kullanıcı Taşıyıcı Firma’nın kendi prensipleri doğrultusunda belirlediği uygulamaları yerine getirmekle yükümlüdür.

5.3.3 Obilet üzerinden yapılan iç ve dış hat uçuşlarını içeren rezervasyon ve bilet satışlarına ilişkin iptal ve iade işlemlerinin rezervasyon aşamasında veya biletlendikten sonra Kullanıcı tarafından Çağrı Merkezi ve Canlı Destek vasıtasıyla yaptırılması gerekmektedir.

5.3.4 Taşıyıcı Firmalar’ın değişiklik ve iptal şartlarında farklı uygulamalara başlaması halinde güncel uygulama dikkate alınmalıdır.

5.3.5 Taşıyıcı Firmalar tarafından belirlenmiş koşullar dahilinde, promosyon biletlerde değişiklik, iptal ve iade yapılamaz.

5.3.6 Kullanıcı, iptal/iade veya değişiklik işlemlerini doğrudan ilgili Taşıyıcı Firma üzerinden gerçekleştirirse devamındaki bütün süreçleri yine Taşıyıcı Firma ile sürdürmesi gerekmektedir. Kullanıcı, iptal/iade veya değişiklik işlemlerini doğrudan ilgili Taşıyıcı Firma ile gerçekleştirdiği takdirde Obilet’in Kullanıcı’yı bilgilendirme sorumluluğunun olmadığını kabul eder.

5.3.7 Değişiklik işlemleri için değişiklik işlem ücreti alınacaktır. İade işlemlerinde, biletleme esnasında tahsil edilen Servis Ücreti iade edilmeyecektir. Ayrıca Kullanıcı’nın işlemden kazandığı her türlü puan vb. fayda geri alınacaktır. Telefonla gerçekleştirilen iptal işlemi için ayrıca işlem bedeli alınabilir.

5.3.8 Platform’dan yapılan tüm rezervasyonlar Taşıyıcı Firmalar’ın sistemleri tarafından otomatik olarak kontrol edilmektedir. Rezervasyon kuralları gereği tekrarlayan rezervasyonlardan sadece bir tanesi geçerli olacak, Kullanıcı’nın tekrarlanmış olan rezervasyonlarının tamamı veya biri hariç tamamı haber verilmeksizin iptal edilecektir. Bu iptallerden Obilet sorumlu olmayacaktır.

5.4 Ücretler

5.4.1 Obilet üzerinden yapılan her uçuş rezervasyonu, net uçuş tutarı, vergiler ve servis ücretinden oluşmaktadır.

5.4.2 Taşıyıcı Firmalar güncel ücretleri haber vermeksizin değiştirebilir. Ücretin tamamının ödenmesine kadar Obilet oluşabilecek fiyat farkını Kullanıcı’ya yansıtma hakkına sahip olup, Kullanıcı da talep edilen bu farklılıkları ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, rezervasyon opsiyon süresi içerisinde oluşabilecek herhangi bir fiyat artışı veya Obilet’in kontrolü dışındaki nedenlerden oluşabilecek herhangi bir fiyat farklılığından Obilet sorumlu değildir.

6.        Feribot Biletlerine İlişkin Özel Kural ve Koşullar

6.1. Kullanıcı, Platform üzerinden aldığı geçerli bir yolcu biletini ibraz etmedikçe, sefere ilişkin herhangi bir hak ileri süremez. İbraz edilen bilet, Taşıyıcı Firma ve/veya aracı sağlayıcının dışında başka herhangi bir kişi tarafından değiştirilmiş, koparılmış veya yırtılmış ise geçerliliğini kaybedecektir. Kullanıcı, yolculuğu gerçekleştirecek yolcunun veya yolcuların Taşıyıcı Firma’nın ve/veya Obilet’in belirttiği koşulları taşıması halinde bu yolcu veya yolcular adına indirimli bilet satın alabilir. Yolcunun indirimli biletle yolculuk yapması, kimliğini, indirimli yolcu biletini ve indirime hak kazanmasını sağlayan belgeleri terminalde ibraz etmesine bağlıdır. Gerekli belgeleri ibraz etmeyen yolcuya cezai işlem veya sefere almama yaptırımı uygulanabileceği gibi, terminal gişesinde ücret farkını ödemesi istenebilir. Bu konuda doğabilecek cezalardan ve ücret farklarından ilgili yolcu ve/veya Kullanıcı sorumlu olacaktır.

6.2. Seferler sırasında yolcunun yanında bulundurduğu bagajlardan el bagajı dışındaki bagajlar Taşıyıcı Firma ve/veya aracı hizmet sağlayıcının belirttiği bölümlere yerleştirmelidir. Obilet, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, sefer sırasında yolcunun bagajlarında oluşabilecek hasar ve/veya kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek zarar, ek masraf ve yükümlülüklerden sorumlu tutulamaz.

6.3 Kullanıcı tarafından Platform’da bilete ilişkin ödeme yapıldıktan sonra bilet kesinleşmiş olarak kabul edilecektir. Daha sonra rezervasyon kaydında ve/veya seyahat biletinde yapılacak iptal ve değişikliklerle ilgili olarak Taşıyıcı Firma’nın kural ve koşullarına göre hareket edilecektir. Kullanıcı, bu kurallara uymayı ve rezervasyon gerçekleştirdiği ya da bilet satın aldığı yolculara bu kuralları bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi bir durumda oluşacak şikâyet ve mağduriyetlerden Obilet’in ve Taşıyıcı Firma’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4 10 (on) yaşını doldurmamış çocuklar yanlarında refakatçi olmadan yolculuk yapamazlar. 6 (altı) yaşını doldurmuş çocukların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup bu çocuklar için ayrıca bilet alınması gerekmektedir. Çocuk yolculara ilişkin yaş sınırlamaları Taşıyıcı Firma’nın belirlediği kurallara ve/veya koşullara göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgilere ilgili Taşıyıcı Firma’nın internet sitesinden erişilebilir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Taşıyıcı Firma’nın kuralları geçerli olacak olup, Obilet’in anlaşmazlık durumunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.5 Refakatsiz çocukların, yardıma muhtaç yolcuların, hamile kadınların veya hastalığı olan yolcuların sefere kabulü Taşıyıcı Firma’nın belirlediği düzenlemelere tabidir. Engelli yolcuların seyahat etmesi için yetişkin bir refakatçinin yanlarında bulunması ve refakatçinin de yolcu bileti satın alması gerekmektedir. Detaylı bilgilere ilgili Taşıyıcı Firma’nın internet sitelerinden erişilebilir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Taşıyıcı Firma’nın kuralları geçerli olacak olup, Obilet’in anlaşmazlık durumunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.6 Evcil hayvanların sefere kabulü Taşıyıcı Firma’nın belirlediği düzenlemelere tabidir. Obilet, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, sefer sırasında yolcunun yanında taşıdığı evcil hayvanların sağlık durumlarında meydana gelebilecek olumsuzluklardan, yolcunun evcil hayvanıyla veya bunun taşınmasıyla ilgili herhangi bir konudaki talebinden ve/veya evcil hayvanların sefere kabul edilmemesinden sorumlu tutulamaz.

6.7 Yolcuların sefer kalkış saatinden en geç 15 dakika önce kalkış terminalinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Yolcunun bu sürelerde (trafik yoğunluğu veya terminal yoğunluğu dahil) hangi gerekçeyle olursa olsun terminalde bulunmaması halinde, sefere alınmayabilir ve yolculuk hakkını kaybedebilir. Sefer saatinden belirli bir süre önce terminalde bulunulmasına ilişkin düzenlemeler Taşıyıcı Firma ve/veya aracı hizmet sağlayıcı tarafından değiştirilebilir. Güncel düzenlemeleri takip etmek yolcunun sorumluluğundadır. Bu konuda gerçekleşebilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda Obilet’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.8 Platform üzerinden satın alınan bilet, sadece üzerinde yazılı sefer için geçerlidir. Zamanında kullanılmayan biletler geçersiz olacak ve Kullanıcı söz konusu bilete ilişkin herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.

6.9 Obilet, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, terminallerde veya araçlarda oluşabilecek arıza, kaza, kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar, ek masraf ve yükümlülüklerden sorumlu tutulamaz.

6.10 Seyahat biletlerinde, gidilecek varış noktasında göre Taşıyıcı Firmalar’ın belirlediği bagaj kg hakları ve bagaj taşıma koşulları geçerlidir. Taşıyıcı Firmalar, belirlemiş oldukları kg hakkının aşılması halinde ekstra ücret talep edecekler ve belirlenen kurallar çerçevesinde söz konusu bagajı taşımayı reddedebileceklerdir. Taşıyıcı Firmalar ve Kullanıcılar arasında bagaj kökenli oluşabilecek herhangi bir aksaklıktan Obilet sorumlu değildir.

6.11 Seyahatlerde, gidilecek destinasyona göre Taşıyıcı Firmalar’ın belirlediği bagaj boyut, hacim ve ağırlık sınırları/hakları geçerlidir. Taşıyıcı Firmalar, belirlemiş oldukları bagaj hakkının aşılması durumunda ekstra ücret talep edebilmekte veya bagajı taşımayı reddedebilmektedir. Taşıyıcı Firma’nın takdir yetkisini kullanarak veya kapasite/güvenlik gerekçeleriyle de bagaj taşımayı reddetmeleri mümkündür. Bu konudaki kurallara Taşıyıcı Firmalar’ın internet sitelerinden ulaşılabilmektedir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Taşıyıcı Firma’nın kuralları geçerli olacak olup, Obilet’in anlaşmazlık durumunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.        Taşıyıcı Firma Hizmetleri

7.1. Obilet, Platform üzerinden Taşıyıcı Firmalar tarafından sağlanan yolcu taşıma hizmetine ilişkin biletlerin satışına ilişkin platform sağlama hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede, Taşıyıcı Firmalar’ın sunmayı taahhüt ettikleri hizmetleri sunmamalarından ve/veya Taşıyıcı Firmalar’dan kaynaklanan diğer sorunlardan Obilet’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Benzer şekilde, Taşıyıcı Firmalar’ın bilet satış politikaları ve yapılan sözleşmeler doğrultusunda, Obilet’in satılan bir biletin bedelini ve eğer alındıysa hizmet bedelini iade etmesi söz konusu değildir. Seyahat biletinizin iptal edilmesine ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

7.2. Platform üzerinden yapılan ödemelerde, iadesi mümkün olan biletlerin, iade işlemleri sadece bilet satın alma işlemlerinde kullanılan karta yapılır. Ödemede kullanılan kartın son kullanma tarihinin geçmiş olması ya da iptal edilmiş olması durumunda; - Eğer kart sahibi aynı bankaya ait başka bir kart veya hesap kullanıyorsa kart sahibinin diğer kartına veya hesabına iade yapılır. - Eğer kart sahibi banka ile çalışmayı bırakmış ise, bankadan almış olduğu resmi yazı ile Çağrı Merkezi’ne başvurmalıdır.

8.        Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

8.1. Obilet, kişisel verileri ve Kullanıcı bilgilerini gizli tutmak ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde muhafaza etmek için gerekli tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyunuz.

8.2. Obilet, yürürlükteki mevzuattan doğan zorunluluklara uyulmasının gerektiği hallerde, yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından hukuk ve usul kurallarına uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda bilgi talep edilmesi hallerinde ve/veya Kullanıcılar’ın güvenliklerinin korunmasına ilişkin olarak bilgi verilmesinin gerekli görüldüğü hallerde ziyaret, alışveriş ve benzeri gerekli bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

9.        Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yasal Yükümlülükler

9.1. İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.2.Obilet, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Kullanım Koşulları’ndan doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Obilet açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Obilet’in Kullanıcılar’ın herhangi bir zararını tazmin yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir Sebep terimi, Obilet’in ve/veya satın alınan bilet doğrultusunda taşıma hizmeti sağlayacak olan Taşıyıcı Firmalar’ın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu kapsamda, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, doğal afet, isyan, savaş, grev, salgın hastalık, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları ve/veya kesintileri, elektrik kesintisi ve olumsuz hava koşulları gibi durumlar ve/veya idari kararlar da mücbir sebep kapsamında değerlendirilir.

9.3.Taraflar, Kullanım Koşulları’ndan doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-postaların muteber ve delil niteliğini haiz olduğunu kabul ederler.

9.4.Obilet’in işbu Kullanım Koşulları’ndan ve/veya yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan haklarını hiç kullanmaması ve/veya geç kullanması, söz konusu haktan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

10.        Yürürlük ve İletişim

10.1. İşbu Kullanım Koşulları, Kullanıcı tarafından Platform üzerinden seyahat bileti alınmakla kabul edilmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. maddesine göre Obilet oluşturduğu sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirkettir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin sunulmasında ve gerekli bilgilerin sağlanmasında satıcı ve sağlayıcılar, tüketiciye karşı doğrudan sorumludur.

10.2.Bu çerçevede, Kullanıcı; Platform üzerinden alınan biletler bakımından Taşıyıcı Firma’nın belirlediği kuralların ve koşulların geçerli olduğunu peşinen kabul eder.

10.3.Kullanıcılar, Obilet ile aşağıdaki bilgileri kullanarak iletişime geçebilirler:

Veri Sorumlusu : Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.
VKN / VD : 6320481434 / Maslak
Adres : Sultan Selim Mah. Yunus Emre Cad. Topçu İş Merk. No:1/11 Kat:3 Kağıthane/İstanbul
E-posta : [email protected]
İletişim Telefonu : (0212) 963 03 53
Ticaret Sicil No : 14285-5
MERSİS : 0632048143400049
bus
ba-favicon-white